Okres zwykły

Okres zwykły jest mocno ukierunkowany na osobę Jezusa Chrystusa. Oddaje on nie jakieś jedno wydarzenie z Jego życia, lecz całość posłannictwa, którym Bóg Go obdarował dla naszego zbawienia. A zatem zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwychwstaniu i wejściu do chwały nieba. 

Zielony kolor szat liturgicznych stosowany w okresie zwykłym dosyć dobrze oddaje jego charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. Zawiera się w nim symbolika życia jako całości przepełnionej ożywczym tchnieniem Boga.Młodzież

Zapraszamy młodzież gimnazjalną i licealną do włączenia się w duszpasterstwo młodzieży - wszystkich mających pytania czy wątpliwości...

more

Bierzmowanie

Dorosłych, którzy nie byli jeszcze bierzmowani, a chcieliby przyjąć ten sakrament zapraszamy na spotkanie dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 11.00 do biura parafilanego.

more

Komunia św.

W najbliższy wtorek rozpoczynamy katechezę przygotowującą do I Komunii. 
Dzieci ze szkoły 39 i 45 mają zajęcia o 16.30, natomiast dzieci zs szkoły 17  przychodzą ...

more

Zbiórka

Dziś całej Polsce odbędzie się zbiórka ofiar na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. Zachęcamy do składania ofiar przed kościołem, które będą przekazane poszkodowanym...

more


Komentarz do Ewangelii - 18.09.2016

Patrząc na historyczne zjawiska społeczne oraz współczesną rzeczywistość można postawić tezę, że człowiek nie potrafi korzystać z daru wolności. Biblia podpowiada, że to skażenie grzechem pierworodnym stanowi istotną barierę do przyjęcia i  wykorzystania daru wolności. Już od pierwszej chwili, gdy człowiek pomylił się w swoim wyborze wypowiadając nieposłuszeństwo Bogu, Jahwe ma gotowy plan naprawienia tego, co zło zniszczyło w Jego stworzeniu. wiecej

slowo boze


Zdjęcia z wieży:

Zapraszamy naszych Parafian do obejrzenia, jak wspaniale Wrzeszcz prezentuje się z wieży kolegiaty more
ribbon

Widok z wieży!

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć zrobionych ze szczytu naszej kościelnej wieży wiecej