Biblioteka Parafialna

biblioteka

Biblioteka czynna:

środa 17:30-19:00
czwartek 17:30-19:00

W czasie wakacji biblioteka jest nieczynna.

Historia biblioteki:

1946 – w styczniu ks. Józef Zator-Przytocki rozpoczął starania o utworzenie biblioteki parafialnej. Wiele książek dostarczyli parafianie.

1947 – w listopadzie została uruchomiona biblioteka parafialna mieszcząca się w lokalu biura parafialnego.

1952 – władze komunistyczne zakazały działalności organizacji społeczno-charytatywnych, w tym także biblioteki parafialnej. Ówczesny duszpasterz akademicki, ks. prof. Jan Mokrzycki, zaczął udostępniać młodzieży własną bibliotekę i otworzył tzw. lektorium. Powstałą w ten sposób bibliotekę akademicką przejmowali i rozwijali kolejni duszpasterze.

1960-70 – stopniowo zaczęły powstawać biblioteczki poszczególnych grup duszpasterskich ruchu franciszkańskiego, kółka różańcowego, ministrantów i innych.

1986 – z inicjatywy ks. proboszcza Mikołaja Sampa 12 kwietnia rozpoczęła swoją działalność Biblioteka Duszpasterstwa Słowa Drukowanego i działa do dziś. Przyjęła ona cały księgozbiór akademicki i szczątkowe księgozbiory innych grup duszpasterskich.

biblioteka

Zasady korzystania z biblioteki parafialnej:

Z biblioteki mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie parafii, a także osoby spoza parafii. Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna, studencka, dowód osobisty).

Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 4 egzemplarze książek.

Okres wypożyczenia wynosi 1 miesiąc. Okres ten może być przedłużony na prośbę czytelnika.

W przypadku zaguienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest do zapłaty trzykrotnej wartości książki lub do odkupienia pozycji o wartości równej trzykrotnej wartości zagubionej lub zniszczonej książki.

Księgozbiór:

Księgozbiór ma charakter uniwersalny i liczy około 19.094 pozycji z dziedziny teologii, religii, religioznawstwa, filozofii, literatury pięknej (powieść obyczajowa, poezja, literatura dziecięca i młodzieżowa)

Księgozbiór:

Biblioteka parafianla nmoże poszczycić się prawie 20.000 pozycji wiecej
ribbon

Biblioteka

wtorek 17:30-19:00
środa 17:30-19:00
czwartek 17:30-19:00