18 września 2016 - XXV niedziela zwykła

(Łk 16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Komentarz do niedzielnej Ewangelii

Z WOLNOŚCI TRZEBA UMIEĆ KORZYSTAĆ

Patrząc na historyczne zjawiska społeczne oraz współczesną rzeczywistość można postawić tezę, że człowiek nie potrafi korzystać z daru wolności. Biblia podpowiada, że to skażenie grzechem pierworodnym stanowi istotną barierę do przyjęcia i  wykorzystania daru wolności. Już od pierwszej chwili, gdy człowiek pomylił się w swoim wyborze wypowiadając nieposłuszeństwo Bogu, Jahwe ma gotowy plan naprawienia tego, co zło zniszczyło w Jego stworzeniu.

Boży zamysł prowadzi ludzi poprzez bolesne doświadczenia, które są owocem i zapłatą za korzystanie ze zła. Biblijne obrazy – dziś we fragmencie Księgi Amosa – pokazują, jak dalece człowiek może odejść nie tylko od Boga, ale porzucić zwykłą ludzką sprawiedliwość i uczciwość. Jahwe przypomina, że cały czas ma w pamięci tych wszystkich, którzy zostali pokrzywdzeni lub krzywdzili w imię Pana bliźnich. Poprzez Jezusa, Jego ludzką naturę poddaną tak ogromnym cierpieniom, Bóg oczyszcza owo pole wolności w człowieku, w każdym z nas: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie”. W Nim wypełnia się obietnica przywrócenia człowiekowi sprawności właściwych życiowych wyborów.

Kościół przygotował na każdy dzień roku fragmenty Pisma świętego, warto żyć Słowem wiecej
ribbon

św. Hieronim

"Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa" ...>>