Modlitwa za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa o powołania

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej

Maryjo, Matko Chrystusa-Kapłana
Matko kapłanów na całym świecie,
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób, bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna

Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi, a teraz wstawiasz się za nami w niebie. Błagamy Cię, módl się za kapłanów!
Módl się do Ojca Niebieskiego, "by posłał robotników na żniwo swoje".

Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów, którzy będą udzielać nam sakramentów, będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa, i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!

Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,
by dał kapłanów, jakich nam potrzeba, bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić. Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.

ks. Proboszcz Mikołaj Samp

rok święceń: 11 czerwca 1967

duszpasterstwo: duszpasterstwo bankowców

zainteresowania:

 

poradnictwo

ks. Andrzej Dańczak

rok święceń: 27 maja 1995

duszpasterstwo: duszpasterstwo akademickie - DA "Na Czarnej"

ulubiony święty:

zainteresowania:

historia parafii

ks. Bronisław Izdeberski

rok święceń: 4 czerwca 1988

duszpasterstwo: katecheza bierzmowanych

zainteresowania:

Matka Boza

ks. Krystian Kletkiewicz

rok święceń: 25 czerwca 2005

duszpasterstwo: ks. Krystian studiuje w Rzymie

zainteresowania:

wiecej

ks. Mariusz Kunicki

rok święceń: 26 czerwca 2004

duszpasterstwo: duszpasterstwo dzieci, Liturgiczna Służba Ołtarza

zainteresowania:

galeria

ks. Piotr Makiłła

rok święceń: 1 stycznia 1980

duszpasterstwo: katecheza bierzmowanych

zainteresowania:


ks. Adam Milewski

rok święceń: 17 czerwca 2000

duszpasterstwo:

zainteresowania:


ks. Robert Mogiełka

rok święceń: 27 maja 1995

duszpasterstwo: duszpasterz harcerzy - ZHR

zainteresowania:


Najnowsza galeria:

Kolegiata to nie tylko zewnętrzne piękno murów, ale przede wszystkim bogactwo wydarzeń wiecej
ribbon

Galeria

Zapraszamy do historycznej podróży w przeszłość. Aby podziwiać wyjątkowe piękno naszej świątyni!