Ogłoszenia parafialne - 29 marca 2020

 • Eucharystia "na żywo" w każdą niedzielę od 29 maraca, o godz. 10.00

  Kliknij, aby połączyć się z naszym Facebookiem i Mszą św. "na żywo"

 • W dalszym ciągu prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Zachęcamy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła pod koniec każdej Mszy św. śpiewamy suplikacje.

 • Do Wielkiej soboty 11 kwietnia w naszym kraju podczas Mszy św. i adoracji w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób. Przepraszamy za utrudnienia.

 • Od dziś prowadzimy transmisję Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00 przez internet. Zachęcamy wszystkich do korzystania z przekazu i włączenia się w ten sposób do wspólnej modlitwy. Należy wejść na naszą stronę internetową www.nsjwrzeszcz.pl i tam znajduje się odnośnik do transmisji.

 • W gablotach i na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o transmisjach Mszy św. w mediach.

 • Zachęcamy do wsparcia osób ubogich z naszej parafii. Tradycyjnie chcemy przed świętami ofiarować potrzebującym, głównie seniorom paczki żywnościowe. W miarę możliwości prosimy o pozostawianie żywności w ciągu tygodnia w przedsionku biura parafialnego.

 • Do odwołania nie będzie nabożeństw, Drogi krzyżowej, Gorzkich Żalów, nowenn i spotkań modlitewnych z grupami oraz wszelkich spotkań i katechez w domu katechetycznym. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy w domach.

 • Od poniedziałku do piątku zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godziny 17.30 do 19.00. W tym czasie jest także okazja do spowiedzi. Warto korzystać z przedświątecznej spowiedzi już teraz, aby uniknąć ograniczeń w ostatnich dniach Wielkiego Postu.

 • Na naszej stronie internetowej i w gablotach można znaleźć warunki uzyskania specjalnego odpustu ustanowionego przez Ojca Świętego Franciszka na czas epidemii.

 • Prosimy o zgłaszanie osób chorych i starszych, którzy potrzebują przyjąć sakramenty przed świętami. Takie osoby można zgłaszać telefonicznie w godzinach pracy biura parafialnego (od poniedziałku do piątku 10.00 – 11.00 i w poniedziałek, środę, piątek 17.00 – 19.00) lub przez e-mail: nsj@diecezjagdansk.pl.

 • Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy św. w sposób zdalny. Można wysyłać e-mail na adres parafii nsj@diecezjagdansk.pl, lub dzwonić w godzinach pracy biura parafialnego (poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 11.00, poniedziałek, środa, piątek godz. 17.00 – 19.00). Ofiary za intencje Mszy św., także tych zarezerwowanych, można składać przelewem na konto parafii. Zachęcamy do korzystania z tych możliwości.

 • Ze względu na obecną sytuację, w naszej parafii powstaje coraz trudniejsza sytuacja materialna. Parafia utrzymuje się głównie z ofiar wiernych, w ogromnej większości tych składanych na niedzielną tacę. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie złożyli ofiarę na nasze konto bankowe. Jeżeli ktoś chciałby przekazać ofiarę na utrzymanie parafii, to można to zrobić za pomocą przelewu bankowego. Na stronie internetowej, w gablotach i w biuletynie można znaleźć numer konta. Serdeczne Bóg zapłać za każdy, nawet najdrobniejszy datek.
  Wpłaty i darowizny prosimy przekazywać na konto parafialne: Bank Pekao S.A. 1 Oddział Gdańsk Nr 69 1240 1242 1111 0010 4580 8527

 • Wszystkie informacje i ogłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej www.nsjwrzeszcz.pl, w gablotach i w biuletynie Wokół Serca, który jest dostępny przy wyjściu z kościoła. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego”. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” jest dostępne w internecie.

Ogłoszenia Duszpasterstwa Akademickiego
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Duszpasterstwo Akademickie "Na Czarnej" zawiesza do odwołania swoje spotkania, z wyjątkiem niedzielnej Mszy św. o godz. 19.30 w kaplicy.

UZYSKANIE PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH
W SYTUACJI NADZWYCZJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ
Akt żalu doskonałego

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami” (kan. 960).
Ogłoszony przez władze cywilne stan epidemii zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu można uznać za niemożliwość zastosowania zwyczajnej formy sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, nadzwyczajnym sposobem pojednania się z Bogiem i Kościołem może być wzbudzenie aktu żalu doskonałego. W Katechizmie czytamy: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

Mając na uwadze powyższe nauczanie Kościoła wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogą w bliskości Świąt Wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki. Są nimi: żal doskonały i postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe. Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą (sakramentalnie lub duchowo).

Przed aktem żalu doskonałego należy więc uczynić rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i nawracając się do Boga.

Przypominamy również, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego (Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”), zgodnie z decyzją Episkopatu Polski rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do niedzieli Trójcy Świętej, która w tym roku przypada 7 czerwca

Transmisje. Jak uczestniczyć?

Aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.
Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.

Transmisja powinna być zawsze na żywo – nie można odtwarzać Eucharystii. Kościół
zachęca nas, żeby transmisje Mszy Świętych przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.
Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.
Nie mając możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo.

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej!

Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają przed nami niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz upływające dni zjednoczyły nas – także w Archidiecezji Gdańskiej – w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski o ludzkie zdrowie, życie i ducha nadziei.

Serdecznie dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim – zwłaszcza Służbie Zdrowia – całej Wspólnocie archidiecezjalnej za podjęcie wielorakich wysiłków, a także za uszanowanie rozporządzeń władz świeckich i kościelnych.

W związku z trwającym stanem epidemii raz jeszcze pragnę przypomnieć o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Wciąż apeluję – szczególnie do osób starszych - POZOSTAŃMY W DOMU! W duchu miłości bliźniego i w zgodnej opinii ekspertów to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Udzielona przeze mnie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Korzystających z niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział w nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w Mszy Świętej transmitowanej z własnej parafii. W tej trudnej sytuacji trwajmy w modlitwie prywatnej i rodzinnej w naszych domach w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałego stanu epidemii, dlatego wdzięczny za dotychczasową gorliwą posługę, dalej proszę duszpasterzy, aby trwając przy swoich wspólnotach, w dalszym ciągu umożliwiali wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.

Trwając na modlitwie prośmy wspólnie o potrzebne siły dla wszystkich Archidiecezjan, o uzdrowienie tak wielu chorych i o łaskę nieba dla zmarłych. Życzliwością i modlitwami obejmijmy także pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy a także władze cywilne i wszystkie służby, które w tych dniach swoją ofiarną pracą zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu. Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych.
Wszystkim z serca błogosławię.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański


Odwiedź nas na Facebooku. Eucharystia "na żywo" more
ribbon