Polityka Prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony jest dla nas bardzo ważna, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby każdy czuł się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych oraz danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej w celach, dla których są one zbierane i przetwarzane.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce obowiązuje ono od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Prawa użytkownika

Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie. Wskazane prawa przysługują tylko w zakresie i na zasadach określonych w RODO oraz w Ustawie z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781, stan prawny na dn. 11.11.2019).

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku, zwanym dalej Parafią. Dane Parafii:
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 3
NIP: 957-00-27-466
REGON: 040053212
tel. 58 34101041
e-mail:nsj@diecezjagdansk.pl
Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: nsj@diecezjagdansk.pl.
Dane osobowe zbierane i przechowywane przez Parafię

Korespondencja

Dane osobowe przekazane Parafii w korespondencji elektronicznej na adres odstępny na stronie internetowej są wykorzystywane i przetwarzane w celu realizacji zleconej usługi. W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji usługi lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane. Parafia nie przekazuje żadnych danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.

Przekazywanie darowizn

Dane osobowe uzyskane podczas przekazywania darowizn na rzecz Parafii i prowadzonych przez Parafię dzieł są wykorzystywane i przetwarzane w celu realizacji płatności, księgowania i archiwizowania danych darczyńców. Parafia zastrzega sobie prawo do przesyłania korespondencji, w szczególności podziękowań, darczyńcom przez środki komunikacji elektronicznej i tradycyjnej. Parafia nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.
Parafia nie gromadzi danych w postaci plików cookies i innych narzędzi do monitorowania ruchu, prowadzenia statystyk dotyczących przeglądanych treści i ich profilowania.

Udostępnianie danych osobowych

Dostęp do pobranych danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy Parafii oraz podmioty zewnętrzne, które zapewniają serwis i obsługę strony internetowej od strony informatycznej. Posługują się danymi osobowymi wyłącznie zgodnie z poleceniami Parafii. Poza tym dane parafia może przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym. Parafia nie udostępnia danych innym podmiotom do celów marketingowych.

Zmiany Polityki prywatności

Parafia zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, które każdorazowo będą publikowane na stronie Parafii.


Odwiedź nas na Facebooku. Eucharystia "na żywo" more
ribbon