W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej:

  • godz. 8.30 i 18.00 – dla dorosłych w kościele,
  • godz. 17.00 – dla dzieci w kościele,
  • godz. 19.45 – dla młodzieży i studentów w kaplicy.

Przez cały Wielki Post zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym, które odbywają się w niedziele w kościele o godz. 18.15. W tym roku kazania pasyjne głosi ks. Krzysztof Konkol.

Z uczestnictwem w nabożeństwach pasyjnych wiąże się możliwość uzyskania odpustu zupełnego.